myFocus v2.0
본원자원활동취지
자원봉사후원하기
  HOME > 전국자격과정 > 전체자격증정보


국비환급과정    
직업상담사 ................................................................................... 자세히보기
병원코디네이터코칭 ................................................................................... 자세히보기
특수아동지도사  ................................................................................... 자세히보기

심리상담전문가과정    
심리상담전문가  ................................................................................... 자세히보기
미술심리상담전문가  ................................................................................... 자세히보기

온라인자격과정    
심리상담사 2급 ................................................................................... 자세히보기
미술심리상담사 2급 ................................................................................... 자세히보기
음악심리상담사 2급 ................................................................................... 자세히보기
도형심리상담사 2급 ................................................................................... 자세히보기
교류분석상담사 2급 ................................................................................... 자세히보기
학교폭력예방상담사 2급 ................................................................................... 자세히보기
국제문화가정상담사 2급 ................................................................................... 자세히보기
다문화가정복지상담사2급 ................................................................................... 자세히보기
방과후지도사 2급 ................................................................................... 자세히보기
성품독서지도사 2급 ................................................................................... 자세히보기

심리상담분야  
심리상담사 ................................................................................... 자세히보기
아동심리상담사 ................................................................................... 자세히보기
청소년심리상담사 ................................................................................... 자세히보기
성인심리상담사 ................................................................................... 자세히보기
언어심리상담사 ................................................................................... 자세히보기
도형심리상담사 ................................................................................... 자세히보기
인성심리상담사 ................................................................................... 자세히보기
다문화가정복지상담사 ................................................................................... 자세히보기

지도사분야  
방과후지도사 ................................................................................... 자세히보기
성품독서지도사 ................................................................................... 자세히보기
독서지도사 ................................................................................... 자세히보기
특수아동지도사 ................................................................................... 자세히보기
뇌교육지도사 ................................................................................... 자세히보기
자기주도학습지도사 ................................................................................... 자세히보기
북아트지도사(작업필요) ................................................................................... 자세히보기

음악및미술분야  
음악심리상담사 ................................................................................... 자세히보기
미술심리상담사 ................................................................................... 자세히보기
아동미술상담사 ................................................................................... 자세히보기
발달심리사 ................................................................................... 자세히보기

폭력상담분야  
학교폭력상담사 ................................................................................... 자세히보기
성교육상담지도사 ................................................................................... 자세히보기
가정폭력상담원 ................................................................................... 자세히보기
성폭력상담원 ................................................................................... 자세히보기

코칭관련분야  
부부코칭 ................................................................................... 자세히보기
학습코칭 ................................................................................... 자세히보기
행복언어코칭 ................................................................................... 자세히보기
유머웃음코칭 ................................................................................... 자세히보기
사회코칭 ................................................................................... 자세히보기
병원코디네이터코칭 ................................................................................... 자세히보기
부부코칭 ................................................................................... 자세히보기

중독예방분야  
인터넷중독상담사 ................................................................................... 자세히보기
자살예방상담사 ................................................................................... 자세히보기
금연상담사 ................................................................................... 자세히보기
도박중독상담사 ................................................................................... 자세히보기

생활건강분야  
EFT코칭지도사 ................................................................................... 자세히보기
웃음건강지도사 ................................................................................... 자세히보기
식품건강지도사 ................................................................................... 자세히보기